Triple test là xét nghiệm gì vậy bác sĩ ạ?

Triple test là xét nghiệm gì vậy bác sĩ ạ?

(26-04-2019 07:04:03 AM)

Triple test là xét nghiệm gì vậy bác sĩ ạ?

Chi tiết
Tôi có nên xét nghiệm ung thư buồng trứng?

Tôi có nên xét nghiệm ung thư buồng trứng?

(16-04-2019 02:04:02 PM)

Bạn có nên xét nghiệm ung thư buồng trứng?

Chi tiết