CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN - SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN - SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

1. Xác định có thai, tình trạng thai

- Tính tuổi thai, ngày dự sanh ( 03 tháng đầu) 

- HIV, Giang mai,Rubella, HbsAg,Đường huyết, Huyết đỏ,Nước tiểu, ECG...

2. Đánh giá sức khỏe của mẹ và thai nhi 

- 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày.

- Đo độ mờ da gái, Double test.

3. Theo dõi sự phát triển của thai nhi

- 16 tuần đến 22 tuần 

- Triple test ( nếu chưa làm Double test)

4. Theo dõi sự phát triển của thai nhi

- 22 tuần đến 28 tuần

- Phát hiện những bất thường của mẹ và thai

- VAT, Hình thái hoc, Đánh giá độ dài tử cung, Dung nạp đường, nước tiểu.

5. 28 tuần đến 32 tuần

- VAT lần 2, Nước tiểu toàn bộ.

6+7. 32 tuần đến 34 tuần

- Nước tiểu toàn bộ, Non stress test ( có chỉ định)

8+9+10. 36 tuần đến 39 tuần

- Hẹn khám mỗi tuần 1 lần. 

- Nước tiểu toàn bộ, Non stress test ( có chỉ định)

KHÁM SAU TUẦN 39

- Hẹn khám 3 ngày/1lần

- Nước tiểu toàn bộ, Non stress test ( có chỉ định)
THAI >=40 TUẦN NHẬP VIỆN.....