CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN - SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN - SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

(14-04-2019 02:04:20 PM)

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN - SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM được hình thành với sứ mệnh để thiết lập một phòng thí nghiệm phân tích di truyền nhằm triển khai...

Chi tiết