CNXN Lê Như Đồng

CNXN Lê Như Đồng

(09-10-2023 10:10:00 AM)

Nguyên Trưởng Khoa Xét nghiệm BV Từ Dũ

Chi tiết
TS.BS Bùi Võ Minh Hoàng

TS.BS Bùi Võ Minh Hoàng

(09-10-2023 09:10:03 AM)

Giảng viên ĐHYD TP.HCM Chuyên ngành Di truyền học

Chi tiết
BS CKII Nguyễn Bích Chi

BS CKII Nguyễn Bích Chi

(09-10-2023 09:10:06 AM)

Chuyên Sản phụ khoa - Hiếm muộn

Chi tiết
Ths.Bs Phùng Như Toàn

Ths.Bs Phùng Như Toàn

(09-10-2023 09:10:11 AM)

Nguyên Phó Trưởng Khoa di truyền Bệnh viện Từ Dũ

Chi tiết